VEX Virtuel Reality

Ny Aktivitet

Kom och försök Action House nya verksamhet: Vex Virtual Reality

Sätt på de virtuella glasögonen och utrustningen och fortsätt uppdrag med vänner, familj eller kollegor i vår nya Vex Virtual Reality. På vår kurs kommer du även att kunna lukta och känna vind, värme och vibrationer också

Vitruel Tour

Se en interaktiv tour rund i Action House

Se Virtuel Rundtur

Scroll to top